Nöt 27. Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Hur ofta fodergivan beräknas och justeras.
 • Att lagring och fodertillverkning på gården håller en hög hygienisk nivå.
 • Att fodervagnar skrapas rena från foderrester och rengörs (ca en gång per vecka rekommenderas).
 • Transportvägar till, och hygien på, körbara foderbord, om sådana används.
 • Lagringsutrymmens skick och skötsel.
 • Resultat av foderanalys, har djurägaren tagit hänsyn till resultaten?
 • Om det förekommer djur i för lågt hull.
 • Att kalvar får ett grovfoder eller annat foder som innehåller tillräckligt med järn

Kontrollpunkten ingår i grundvillkor. 

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Följ upp utfodringen regelbundet genom produktion och hullbedömning
 • Fodervagnar och liknande bör rengöras regelbundet, hur ofta beror på vilka fodermedel som ingår och vilken typ av blandare som används. Förhöjda celltal i mjölken och annan ohälsa i besättningen kan vara ett tecken på att rengöring bör göras oftare.
 • Kontrollera hygienkvaliteten av fodret. Använd lukt, syn och känsel vid bedömningen av hygienen för foder och vatten. Avmagring, sjukdomar och dåligt allmäntillstånd kan bero på otillräckligt med foder, undermåligt foder eller till näringssammansättningen obalanserad foderstat. Ett ensilage med grönmögel, varmgång, smörsyralukt som dessutom är ”kletigt” är direkt olämpligt som djurföda.
 • Analysera ditt grovfoder för att optimera utfodring samt följa upp växtodlingen

Vad säger lagen?