Nöt 54. Kalvar ges foder, vad avser järn, som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

Se Nöt 27.

 • Hur ofta fodergivan beräknas och justeras.
 • Att lagring och fodertillverkning på gården håller en hög hygienisk nivå.
 • Att fodervagnar skrapas rena från foderrester och rengörs (ca en gång per vecka rekommenderas).
 • Transportvägar till, och hygien på, körbara foderbord, om sådana används.
 • Lagringsutrymmens skick och skötsel.
 • Resultat av foderanalys, har djurägaren tagit hänsyn till resultaten?
 • Om det förekommer djur i för lågt hull.
 • Att kalvar får ett grovfoder eller annat foder som innehåller tillräckligt med järn

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Ge kalvar fri tillgång på grovfoder med tillräcklig innehåll av järn
 • Finns inte det tillräckligt med järn i grovfodret kan utfodringen kompletteras med kraftfoder eller kalvnäring
 • Analysera grovfodret för att säkerställa vilket innehåll av järn, fodret har.

Vad säger lagen?