Nöt 49. Utfodrings- och vattensystem för kalvar är utformade, konstruerade, placerade och underhålls så att risken för förorening av vatten och foder minimeras (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

Se Nöt 27.

 • Hur ofta fodergivan beräknas och justeras.
 • Att lagring och fodertillverkning på gården håller en hög hygienisk nivå.
 • Att fodervagnar skrapas rena från foderrester och rengörs (ca en gång per vecka rekommenderas).
 • Transportvägar till, och hygien på, körbara foderbord, om sådana används.
 • Lagringsutrymmens skick och skötsel.
 • Resultat av foderanalys, har djurägaren tagit hänsyn till resultaten?
 • Om det förekommer djur i för lågt hull.
 • Att kalvar får ett grovfoder eller annat foder som innehåller tillräckligt med järn.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Ge kalvar ett grovfoder eller annat foder som innehåller tillräckligt med järn.
 • Följ upp utfodringen regelbundet genom produktion och hullbedömning
 • Fodervagnar och liknande bör rengöras regelbundet, hur ofta beror på vilka fodermedel som ingår och vilken typ av blandare som används.
 • Kontrollera hygienkvaliteten av fodret. Använd lukt, syn och känsel vid bedömningen av hygienen för foder och vatten. Avmagring, sjukdomar och dåligt allmäntillstånd kan bero på otillräckligt med foder, undermåligt foder eller till näringssammansättningen obalanserad foderstat. Ett ensilage med grönmögel, varmgång, smörsyralukt som dessutom är ”kletigt” är direkt olämpligt som djurföda.
 • Analysera ditt grovfoder för att optimera utfodring samt följa upp växtodlingen.

Vad säger lagen?