Nöt 28. Kalvar utfodras minst 2 gånger/dag och kan i tillämpliga fall utfodras samtidigt (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Rutinerna för hur ofta kalvarna utfodras.

Kontrollpunkten ingår som grundvillkor. Läs mer under avsnittet Grundvillkor. Utfodring av kalvar minst 2 ggr per dag samt krav på samtidig utfodring i vissa fall är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 12)

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Utfodra kalvarna minst 2 gånger per dag med rätt giva

Vad säger lagen?