Nöt 52. Mekaniskt ventilerade stallar med kalvar har nödventilation och är utrustade med en fungerande larmanordning (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns nödventilation (t.ex. öppningsbara fönster och dörrar) i mekaniskt ventilerade stallavdelningar.
  • Att larm finns installerat i stallavdelningar med kalvar och att larmanordningen har de funktioner som krävs.
  • Att larmanordningen har batteri-backup.
  • Hur larmet kontrolleras regelbundet av djurhållaren.
  • Hur ett ventilationsbortfall upptäcks av djurhållaren och hur kan detta åtgärdas skyndsamt och innan djuren utsätts för lidande

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Säkerställ att det finns nödventilation (t.ex. öppningsbara fönster och dörrar) i mekaniskt ventilerade stallavdelningar.
  • Säkerställ att larm finns installerat i stallavdelningar med kalvar och att larmanordningen har de funktioner som krävs.
  • Säkerställ att larmanordningen har batteri-backup.
  • Kontrollera larmet regelbundet.
  • Hur upptäcks ett ventilationsbortfall och hur åtgärdas detta skyndsamt och innan djuren utsätts för lidande.

Vad säger lagen?