Nöt 50. Belysning finns så att tillsyn av kalvar alltid kan ske utan svårigheter och övriga krav på belysning och ljusinsläpp är uppfyllda (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

Se Nöt 23 vad gäller tillsyn

 • Att det finns fast monterad belysning i stallavdelningen. Observera att belysningen i ligghallar inte behöver vara fast monterad.
 • Att belysningen är sådan att varje djur i respektive utrymme i stallavdelningen går att inspektera oavsett tidpunkt på dygnet. Riktvärde för belysningsstyrka är ca 100 lux, vilket med lysrör motsvarar 2,5 – 5 W/m2 golvarea.

Vägledning

Krav på fast monterad belysning gäller inte för ligghallar eller hyddor oavsett när på året dessa används. En förutsättning är dock att tillsyn över djuren kan ske utan svårigheter genom att tillräcklig belysning är ordnad på annat sätt, t.ex. genom handburen strålkastare.

Se Nöt 24 vad gäller övriga ljuskrav.

Kontrollen bör omfatta

 • Att det finns fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus.
 • Att det finns nattbelysning i mjölkkostallar.
 • Att dagsljus och belysning används på ett sätt som är lämpligt för djuren.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Ha fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus.
 • Ha nattbelysning i mjölkkostallar.
 • Använd dagsljus och belysning på ett sätt som är lämpligt för djuren.
 • Skapa en rutin kring kontroll av belysning samt armatur
 • Byt ut vid belysning vid behov
 • Riktvärde för belysningsstyrka är ca 100 lux, vilket med lysrör motsvarar 2,5 – 5 W/m2

Vad säger lagen?