Nöt 24. Kraven på dagsljusinsläpp och belysning för nötkreatur äldre än 6 månader är uppfyllda (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus.
  • Att det finns nattbelysning i mjölkkostallar.
  • Att dagsljus och belysning används på ett sätt som är lämpligt för djuren.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Ha fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus.
  • Ha nattbelysning i mjölkkostallar.
  • Använd dagsljus och belysning på ett sätt som är lämpligt för djuren.

Vad säger lagen?