Nöt 23. Belysning finns så att tillsyn av nötkreatur äldre än 6 månader alltid kan ske utan svårigheter (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

Gäller även Nöt 50. Belysning finns så att tillsyn av kalvar alltid kan ske utan svårigheter … är uppfyllda.

Kontrollen bör omfatta

  • Att det finns fast monterad belysning i stallavdelningen. Observera att belysningen i ligghallar inte behöver vara fast monterad.
  • Att belysningen är sådan att varje djur i respektive utrymme i stallavdelningen går att inspektera oavsett tidpunkt på dygnet. Riktvärde för belysningsstyrka är ca 100 lux, vilket med lysrör motsvarar 2,5 – 5 W/m2 golvarea.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Skapa en rutin kring kontroll av belysning samt armatur
  • Byt ut vid behov
  • Riktvärde för belysningsstyrka är ca 100 lux, vilket med lysrör motsvarar 2,5 – 5 W/m2

Vad säger lagen?