Nöt 33. Liggytor hålls rena och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för daglig skötsel av liggplatserna.
  • Att det finns tillräckligt med strö och att utgödsling sker regelbundet.
  • Tilldelning av strömedel (mängder och rutiner) i system med djupströbädd.
  • Att djuren är torra efter att djur har legat ner på liggplatsen.
  • Att liggplatsen ger djuren en godtagbar liggkomfort och underlaget ger isolering mot avkylning.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Skapa rutiner för skötsel av liggplatserna, strömängd och utgödsling.
  • Liggytorna ska vara rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och stallklimat.
  • Se till att liggplatsen ger djuren en godtagbar liggkomfort och underlaget ger isolering mot avkylning.

Vad säger lagen?