Nöt 31. Stallutrymmen rengörs och utgödslas på ett sätt som ger en god hygien och god djurhälsa (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Arbetsrutiner för rengöring av stall/stallavdelningar för respektive djurkategori.
  • Rengöring av vattensystem, belysningsarmaturer, fönster, stallredskap, ventilationsanläggning inkl. ljudabsorbenter, foderutrymmen, m.m.
  • Hur vattningssystem ser ut vid lösdrift på djupströbäddar. Finns lösning för uppsamling eller dränering av eventuellt spillvatten för torrare ströbädd vid vattenkopparna?
  • Att den dagliga rengöringen av båspallar/boxar sköts tillfredsställande.
  • Om ströbädden är smutsig/blöt eller om djur är smutsiga eller blöta.
  • Om gödselansamlingar förekommer i tvärgångar, passager, vändlägen för gödselskrapor eller vid gödselnedsläppen. För ströbäddssystem gäller normalt att ströbäddsytorna ska hållas torra och rena genom att nytt strö påförs regelbundet i sådan omfattning som behövs. Kladdiga och smutsiga ströbäddsytor är alltså inte godtagbart även om djuren inte ser förorenade ut (se även Nöt 7).

 Årlig rengöring 

Krav på den årliga noggranna rengöringen gäller vid kontinuerlig djurhållning, t.ex. djurstallar till mjölkkor. Rengöring bör göras så snart utrymmet har tömts på djur. Detta eftersom mikroorganismer blir stressade av förändringen i miljön när djuren försvinner och sätter då sporer. En snabb rengöring minskar alltså sporbildningen. Den mest effektiva rengöringsmetoden är oftast våtrengöring under förutsättning att ytorna ges tillfälle att torka ordentligt, och bör därför tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt detaljer som djuren kommer åt att slicka på är mycket viktiga att rengöra.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Arbetsrutiner för rengöring av stall/stallavdelningar för respektive djurkategori.
    • Rengöring av stallar, foderbord, vattensystem, belysningsarmaturer, fönster, stallredskap, ventilationsanläggning inkl. ljudabsorbenter, foderutrymmen, m.m.

Vad säger lagen?