Nöt 57. Kravet på rörelsefrihet och hållande i lösdriftssystem är uppfyllt (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att nötkreatur som hålls i stallar som är tagna i bruk efter den 30 juni 2010 hålls i lösdriftssystem.
  • Att handjur hålls i lösdrift.
  • Att ett djurs rörelsefrihet inte begränsas otillbörligt ute på betet eller i stallet

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Håll nötkreatur i stallar som är tagna i bruk efter den 30 juni 2010 hålls i lösdriftssystem.
  • Håll handjur i lösdrift.
  • Säkerställ att djurens rörelsefrihet inte begränsas otillbörligt ute på betet eller i stallet
  • Säkerställ att kalvar inte hålls bundna

Vad säger lagen?