Nöt 18. Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att golvytan i respektive utrymmen för samtliga djurkategorier har en lämplig friktion så att slitageskador på klövar och knän inte förekommer på nötkreaturen och att djuren kan gå tryggt och säkert på gångytorna. Observera dock att djur som nyligen flyttats från uppbundet till lösdrift oftast har en form av långvarig ”träningsvärk” innan de vant sig vid att röra sig mer än tidigare. Om djuren vågar ”rida” på varandra (vid brunst) eller står på tre ben och slickar sig i ljumsken, (ofta ett tecken på att de känner sig trygga på underlaget).
 • Att golven är jämna och hela.
 • Att olämpliga springor eller öppningar där djuren kan fastna eller skada sig i inte finns.
 • Vilka utgödslings- och renhållningsrutiner som tillämpas.
 • Hur klövhälsoläget ser ut i besättningen och om de klövhälsoproblem som finns går att koppla till underlaget (vrickningar, fläkningar, sprickor etc).
 • Att spaltgolv som liggyta bara används i enlighet med bestämmelserna

Vid kontroll av betongspaltgolv ska den tekniska standarden SS-EN 12737:2004+A1:2007, som också är europastandard, beaktas. Standarden innehåller detaljerade anvisningar om hur spaltgolv ska vara tillverkade och vilka avvikelser som medges. De avvikelser som medges enligt denna standard ska anses inrymmas i Jordbruksverkets måttföreskrifter. I de fall spaltöppningen överskrider den tillåtna avvikelsen enligt den tekniska standarden kan ändå en sådan avvikelse godtas med stöd av 1 kap. 5 § i L104 i ett enskilt fall. Denna bestämmelse gäller oavsett djurkategori. Vid en sådan bedömning kan alltså mindre måttavvikelser godtas i befintliga stallar under förutsättning att samtliga kriterier som anges i 1 kap. 5 § i L104 är uppfyllda (se även Nöt 11).

 I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Följande iakttagelser kan indikera olämpligt golvunderlag

 • Att djur har hälta (på stillastående kor, observera om ryggraden är spänd som i en båge och/eller om djuret inte stödjer på alla fyra benen).
 • Att djurens vistelseytor eller liggplatser är förorenade.
 • Att djuren rör sig långsamt och med stor försiktighet eller försöker undvika att röra sig.
 • Om djur har lång läggnings- eller resningstid eller gör flera försök.
 • Om djur har skavsår på has och/eller knän.
 • Djur som halkar.
 • Golv som blänker.

Vad säger lagen?