Får 9. Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Rutiner inkl. medicinsk beredskap för att minimera insatstiden för vård och behandling av akut sjuka djur. Finns larmlista med telefonnummer?
 • Vilken besättningsveterinär som brukar anlitas (finns oftast i större besättningar).
 • Var är sjukboxarna placerade? Går de att använda direkt eller snabbt ställa i ordning för användning? Är sjukboxarna lämpligt utformade (hel golvyta, strömedel)? Om djurägaren använder sig av lösa grindar förutsätter detta att dessa är lättillgängliga så att djuren kommer under vård utan onödig fördröjning.
 • Finns fungerande märkningsrutiner för sjuka eller skadade djur i stora besättningar för att kunna särskilja sådana djur?
 • Att klimatet kan anpassas till det som djuren är vana vid för att säkerställa den termiska komforten för det aktuella djuret. Det kan t.ex. betyda att det finns möjlighet att ha en värmelampa i sjukboxen. Finns det möjlighet att höja temperaturen för djur som hålls utomhus eller i utomhusliknade förhållanden? För att djuren ska slippa onödig anpassning och omställning till nytt stallklimat bör behandlingsutrymmet ha ett klimat som djuren är vana vid. Det bör dock observeras att ett djurs tillfrisknande i vissa fall kan gynnas av att djuret hålls i annat stallklimat.
 • Förekommer det sjuka eller skadade djur som inte fått nödvändig behandling, eller som borde ha avlivats av djurskyddsskäl?

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Du måste ha sjukboxar eller kunna ställa iordning boxar inom en halvtimme.
 • Du måste kunna värma upp sjukboxen till minst 10 °C inom en timme.
 • Du måste ha en sjukbox per 50 djur.
 • Sjukboxen ska vara lättillgänglig, i anslutning till flocken om det inte finns smittrisk och med klimat som djuret är van vid.
 • Ha en lista med kontaktuppgifter till veterinär och kompetent person för avlivning.
 • Genomtänkt strategi för märkning av sjuka djur. Exempelvis märkfärg eller öronbricka.
 • Checklista för sjuka djur Beslutstöd mallar.xlsx
 • Alla behandlingar måste journalföras.
 • Mediciner ska förvaras inlåsta.
Tillskottsvärme i lamningsbox.

Vad säger lagen?