Får 7. Djuren hålls tillfredställande rena

Kontrollen kan omfatta

 • Samtliga djurkategoriers renhet på huden och kroppspartier (ben, lår, bakparti, klövar). Hur ser djuren överlag ut avseende renhet på kroppen? Om djuren är oklippta, går eventuella föroreningar ända in till huden eller är det ytlig smuts?
 • Finns förutsättningar för att djuren ska kunna hålla sig tillfredsställande rena?
 • Att liggytan är anpassad för djurens antal och storlek.
 • Att liggytorna är torra, rena och halksäkra.
 • Om överbeläggning förekommer.
 • Om det förekommer djur som söker sig ut och ligger på förorenade ytor.
 • Om en god hygienisk nivå bedöms kunna upprätthållas i djurutrymmena.
 • Om vatten- och utfordringsanordningar håller en god hygienisk nivå och håller god standard/är i funktionellt skick.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Håll koll på beläggningsgrad
 • Ha alltid torr och ren liggyta. Vid brist på halm se alternativa strömedel Ströguide (gardochdjurhalsan.se)
 • Kolla att dina djur är rena. Klipp smutsiga djur och öka strömängden.
 • Håll rent vattenkoppar och utfodringsplats. Se till så att det inte blött under vattenkoppar.
 • Städa eller tvätta stallet minst en gång per år. Kom ihåg att även tvätta fönster och armaturer.

Vad säger lagen?

Läs mer