Får 12. Vad säger lagen?

L107 2 kap. 8 §

8 § Får ska klippas vid behov och med högst ett års intervall.