Får 8. Förbudet mot utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är uppfyllt

Kontrollen kan omfatta

  • Att utrustning som kan tillfoga elektrisk stöt inte används eller finns uppmonterade i stallet eller i utrymmen där djuren hålls. T.ex. får inte elstängseltråd finnas uppsatt i djurutrymmet oavsett om den är elektrifierad eller inte.
  • Att elektriska pådrivare inte används för att driva på djuren vid förflyttning. Drivskiva, paddel eller liknade får användas.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Elektrisk pådrivare får ej användas.
  • Elstängseltråd får inte användas i stallarna (får ej användas utan el heller).

       

 

Vad säger lagen?