Får 26. Kraven på tillgång till vatten och på vattnets kvalitet är uppfyllda

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Att automatiska vattenkoppar har tillräckligt flöde så att djuren kan dricka lugnt och naturligt. Vattenkopparna bör klara flödet även om flera vattenkoppar används samtidigt. 
 • Om djuren inte har fri tillgång till vatten ska de ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen. Fråga djurhållaren om rutiner för hur ofta och när vatten ges till djuren om detta visar sig vara aktuellt. 
 • I vilken omfattning utförs vattenanalys. Be att få se eventuella analyssvar om du misstänker att vattnet är av dålig kvalitet. 
 • Vilken typ av vattentäkt som används för att bedöma risken för föroreningar. Hur är vattentäkten placerad i förhållande till djurstallet/djurstallarna.

Vad kan du som lantbrukare göra? 

 • Kontrollera dagligen att vattenkoppen eller andra vattenannordningar fungerar och är rena. 
 • Kontrollera regelbundet vattenflödet.  Rekommenderat 3–4 l/min även när flera vattenkoppar används samtidigt. Kontrollera genom att fylla upp en graderad hink under en minut, läs av.   
 • Om du inte har automatisk vattentilldelning måste fåren få vatten minst två gånger om dagen.  
 • Vattenkoppar bör ligga strax över svanshöjd.  
 • Trasig eller nedsmutsad utrustning kan vara tecken på bristande tillsyn. 
 • När får dricker saltvatten från havet tänk på att de måste ha en tillvänjningsperiod. Tänk på att det oavsett behöver ha tillgång till sötvatten.  
 • Ta vattenprov och spara analys. Speciellt om du har vattentäkt nära djurstallar.  
Avskärmning framför vattenkoppen förhindrar nersmutsning. Kontrollera att djuren kan dricka obehindrat.

 

Före rengöring av vattenkopp.

 

Efter rengöring av vattenkopp.

Vad säger lagen?

Läs mer