Får 30. Liggytor hålls rena och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för daglig skötsel av liggplatserna.
  • Att det finns tillräckligt med strö och att utgödsling sker regelbundet (djupströbäddar körs vanligen ut en gång per år).
  • Tilldelning av strömedel (mängder och rutiner) i system med djupströbädd.
  • Att djuren är torra efter att ha legat ner på liggplatsen.
  • Finns djur som har skador som kan tyda på otillräckliga mängder strö (t.ex. liggskador p.g.a. bristande liggkomfort)?
  • Att liggplatsen ger djuren en godtagbar liggkomfort och underlaget ger isolering mot avkylning.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Ströa tillräckligt mycket så att du alltid har en torr och ren bädd.
  • Var extra noga vid vattenkoppar, i lamningsboxar och lammkammare
  • Kolla att dina djur är rena och inte fuktiga i ullen.
  • Klipp djuren minst en gång per år men helst två gånger per år.

Vad säger lagen?