Får 21. Belysning finns så att tillsyn av fåren alltid kan ske utan svårigheter

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns fast, monterad belysning i stallavdelningen. Observera att belysningen i ligghallar och hyddor inte behöver vara fast monterad.
  • Att belysningen är sådan att varje djur i respektive utrymme i stallavdelningen går att inspektera oavsett tidpunkt på dygnet.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • I stall ska du ha fast monterad belysning.
  • Riktvärde i djurstallar är 100 lux. Ladda ner app i mobilen exempelvis Ljus eller liknande för att kontrollera.
  • Tänk på att hålla lampor rena så att du får tillräckligt med ljus.
  • I ligghall behövs ingen fast monterad belysning men du ska kunna ha andra ljuskällor så att du kan sköta dina djur. Exempelvis pannlampa eller strålkastare från traktor.
Fastmonterad armatur med led-lysrör. Väl rengjord från både spindelnät, damm mm.

Vad säger lagen?