Får 11. Kraven på rörelsefrihet och att får ska hållas i lösdrift och i par eller grupp uppfylls

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Att inga djur hålls uppbundna eller fixerade.
 • Att inga djur hålls individuellt.
 • Att ett djurs rörelsefrihet inte begränsas otillbörligt ute på betet eller i stallet.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Får är flockdjur, ha dina får i lösdrift.
 • Du får inte hålla enskilda får instängda.
 • Undantag är sjuka eller svaga djur som exempelvis flasklamm med ökat omsorgsbehov.
 • Avelsbaggar kan du under en kortare tid hålla avskilt. Observera att isolera baggen under en hel betessäsong är inte tillåtet.
 • Om du har mycket starka skäl och inget annat alternativ kan får under en kortare period bindas upp.
  • Tjudrade djur på bete måste ha skydd för väder och vind.
  • Uppbundna djur skadar sig lättare och du måste se till dem flera gånger per dag.
Får i lösdrift.

Vad säger lagen?