Landsbygdens Sommarmöte 2020, nytt datum 28/8 2021

Hushållningssällskapets Landsbygdens Sommarmöte i Jönköpings län är en stor attraktion med lång tradition. Besöksantalet brukar vara runt 4 000-5 000. Över 100 utställare med anknytning till landsbygd och lantbruk medverkar.Landsbygdens Sommarmöte kommer ej genomföras 2020. Detta på grund av rådande omständigheter kring Covid-19 och osäkerheten kring publika arrangemang i sommar.Men redan nu ser vi fram emot 2021, då är det också 50 år sedan Hushållningssällskapet Jönköping startade med sommarmöten, som ett arrangemang för både konsument och producent.28 augusti 2021 gästar vi Mikael Wik på Adelövs Gård, mellan Tranås och Gränna, som har ekologisk produktion av nötkött och kyckling. Han producerar också vindkraftsel och vedvärme.

En dag med fokus på de gröna näringarna.

Kunskap för landets framtid genom demonstrationer, djuruppvisningar, veterantraktor plöjning, lokalproducerad mat och mycket annat.
En dag där man samlas för att visa upp sin verksamhet och för att se vad som är på gång inom lantbruket och dess angränsande näringar.
Kort sagt, en mötesplats i slutet av sommaren – Landsbygdens Sommarmöte!