Historia

Hushållningssällskapen är en del av Sveriges historia. Vi fortsätter vara en viktig aktör som utvecklar det gröna näringslivet och för att hushålla med jordens resurser.

Historien sträcker sig ända tillbaka till 1791, då landets första Hushållningssällskap etablerades på Gotland. När vi kom till för över två hundra år sen var det i ett annat Sverige, där lantbruket utgjorde grunden för hela nationens välstånd. Då, när svälten var en verklighet i många svenska hushåll, behövdes ny kunskap för en mer rationell livsmedelsproduktion.

Idag finns kunderna inom lantbruk, skog, livsmedel och flera andra näringar. De flesta verkar på landsbygden, medan andra gör affärer av landsbygdens resurser. Därtill kommer många uppdragsgivare inom offentlig sektor, elever på naturbruksgymnasier och 30 000 medlemmar över hela landet. Verksamheten sker inom rådgivning och utbildning samt i forskning, fältförsök och utvecklingsprojekt.

Landets 15 hushållningssällskap är samlade i Hushållningssällskapens Förbund.

Vi är stolta över vårt ursprung där hushållning med jordens resurser är en central del. Framtiden finns bland annat på våra naturbruksgymnasier, i lantbrukarens nya kostall där jobbet blir effektivare och mindre slitsamt och hos skogsägaren som efter goda råd får bättre betalt för sitt virke. Den finns hos sjuåringen som får bättre skolmat, vid försöken ute på fälten och i stugbyn som lyckats nå nya marknader.

Framtiden för oss är allt detta tillsammans: barnens hälsa, elevernas utveckling, ett hållbart samhälle – och utveckling, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder.

 

70 år är bara början – Jubileumsskrift

I samband med att Hushållningssällskapens Förbund fyllde 70 år gavs en jubileumsskrift ut. Du kan ladda ner den här nedan och läsa den genom att scrolla neråt!

Jubileumsboken, scrolla en sida i taget, ladda ner eller skriv ut den!

Bläddra i vår jubileumsskrift