Yrkesnämnd nu bildad för naturturism

PRESSMEDDELANDE. En yrkesnämnd har bildats för att stötta Skolverket i deras uppdrag att lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. Ordförande i den nybildade yrkesnämnden är Hushållningssällskapets förbundsdirektör Jesper Broberg.

Broberg välkomnar skapandet av en specifik utbildning inom naturprogrammet med inriktning mot naturturism. – Det är en snabbt växande bransch och viktig för landsbygden. Utbildningen behöver innehålla kurser i bl.a. ledarskap, kommunikation, miljö och juridik/äganderätt säger han.

Organisationerna bakom den nya yrkesnämnden har gått ut med ett gemensamt pressmeddelande som du nedan kan läsa i sin helhet.

 

Yrkesnämnd nu bildad för naturturism

Naturen ses av många turister som en betydande anledning för att resa till Sverige. Naturturismen är en växande bransch och det finns ett behov av fler verksamma aktörer.

Skolverket har nyligen fått i uppdrag att lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. För att näringen ska kunna stötta en sådan inriktning bildades Naturturismens Yrkesnämnd den 4 december.

Yrkesnämnden ska representera organisationer knutna till näringen och vara ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom naturturism. Genom sitt breda uppdrag kommer nämnden att fungera som ett branschråd.

I arbetet med att ta fram yrkesnämnden har flera organisationer deltagit, bl a Centrum för naturvägledning på SLU, Jägarnas Riksförbund och Naturbruksskolornas Förening, Visita och Sveriges Fiskevattenägare.

För mer information eller medlemskap kontakta styrelsen för Naturturismens Yrkesnämnd:
• Hushållningssällskapens förbund – Jesper Broberg (ordförande)
• Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund – Joakim Eriksson
• Svenska Ekoturismföreningen – Per Jiborn
• Svenska Jägareförbundet – Ulf Sterler
• Svenska Turistföreningen – Anna Graham
• Sveriges Jordägareförbund – Anders Grahn
• Sveriges Fisketurismföretagare – Lollo Englund

Kontaktuppgifter till ordföranden Jesper Broberg:
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se
070-22 99 878