WWF-utsäde gav blom i landskapet

Hushållningssällskapets naturvårdsrådgivare Petter Haldén har tidigare i sommar besökt några av de blomremsor och blommande trädor som våra SAM-kunder sått med utsäde från Världsnaturfonden/WWF.

Petter, som utgår från kontoret i Uppsala, har besökt några platser i trakten. De som sådde sin ettåriga blandning med honungsört/bovete/doftklöver/blodklöver tidigt kan glädjas åt att honungsörten blommar nu. Bovetet och doftklövern verkar dock ha frusit bort i samband med köldknäppen i början av maj. I fleråriga blandningar sådda 2019 blommar gul sötväppling och rödklöver sida vid sida. I de fleråriga som såddes 2018 är det rödklöver och käringtand som dominerar. I blommande honungsört är honungsbin och jordhumlor, bägge med kort tunga, vanligast. I rödklöver däremot är drottningar av vallhumla den vanligaste humlan som man ser. Rödklövern besöks också av trädgårdshumla och åkerhumla samt mycket sällsynt av klöverhumla. Samtliga dessa besökare i rödklöver har lång tunga och är extra bra pollinatörer av rödklöverfrö och åkerböna. Dessa arter har blivit allt ovanligare under senare decennier, genom att erbjuda dem blommande rödklöver bidrar vi till att de får bättre förutsättningar att bli fler.