Win-win i Heat Harvests tävlingsbidrag

Spillvärme från datacenter ska skapa win-win, det är Heat Harvests idé och bidrag i Hushållningssällskapets Agtech Challenge.

Heat Harvests idé är att bättre ta tillvara på spill­värmen från datacenterindustrin i norra Sverige och göra den tillgänglig för de gröna näringarna. Produkten är ett system som ska kopplas på datacentren och ta tillvara deras spillvärme utan att påverka datacentrets temperatur och tryck, och skapa win-win.

Elen som används för kylning av datacentren får då en andra användning som värme, samtidigt som de gröna
näringarna får tillgång till värme för till exempel växthusodling eller insektsuppfödning

På torsdag eftermiddag vet vi vilket av alla de 15 bidrag som tog sig vidare till finalen är vinnare.

På bilden ses projektets Adrian Mellgren, Ellinor Emilsson och Moa Johansson. Foto: onlinemassan.com