Whiskey, klonade får och Brexit på medlemsresan till Skottland

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens medlemsresa gick hösten 2016 till Skottland. 35 resenärer fick bland annat bekanta sig med organisationen bakom fåret Dolly och från insidan uppleva ett Skottland där röken från Brexit inte hunnit lägga sig än.

Skottlands yta är 78 772 km2 vilket är något mindre än Norrbotten men större än Västerbotten. Här bor drygt 5,3 miljoner skottar. Den dominerande industrin är finanssektorn som sysselsätter över 210 000 personer. Transportsektorn (57 000) och bryggeri (50 000) är två andra stora sektorer. I statistiken som vi fick fanns inte olja medtaget men vi antog att det finns med under transportsektorn. I den överfulla Aberdeenhamnen fick vi en liten inblick över den stora omfattningen av servicebehovet ut till oljeplattformarna i Nordsjön.

BREXIT – ETT OROSMOMENT
Vi uppfattade en stark nationalism och att man vill särskilja sig från England. Man har till exempel folkomröstat om självständighet från Storbritannien, men valet blev att stanna kvar. Beslutet om Brexit har dock på nytt väckt frågan om självständighet.

Just Brexit är även ett stort orosmoment för lantbruket då det skapar en osäkerhet kring stöd och även möjligheter till export till en Europeisk marknad. Får/lamm som man ser överallt på landsbygden exporteras exempelvis i stor utsträckning till Frankrike.

Utan denna export skulle en redan låg lönsamhet som är helt stödberoende bli ännu sämre.

WHISKYINDUSTRIN VIKTIG
Förutom att producera den gyllene drycken är den en viktig del i besöksnäringen, spannmålsodlingen och tillvaratagandet av drav som används i djurfoder.

Ägandet av landet följer 20/80 principen. 20% av ägarna äger 80% av landet. Det är många små brukningsenheter och man arrenderar ofta granngården för att skapa större enheter.

För oss var det överraskade hur stor skillnad det var mellan de bördiga södra och östra delarna av Skottland och hur snabbt det övergick i ett kuperat landskap starkt präglat av högväxt ljung och fårbete. I en vy fick man med både det högproduktiva odlingslandskapet och de höga karga bergen med enbart fårbete.

RÅDGIVNING

Rådgivningen i Skottland utförs av organisationen SAC. All rådgivning upphandlas av staten och SAC hade precis vunnit rådgivningen för kommande 5 år. En spännande tillvaro för en organisation med 350 anställda rådgivare och veterinärer stationerade på 24 platser runt om i Skottland. Förutom rådgivning genomför SAC också utbildning och forskning inom de gröna näringarna.

Mest känd på SAC är kanske fåret Dolly som var det första klonade däggdjuret. Tanken var att med hjälp av Dolly via fårmjölken ta fram ämnen till medicintillverkningen. Utvecklingen inom biotekniken var dock så snabb att det inte var ekonomiskt lönsamt att använda Dolly eller hennes avkomma. Projektet somnade därför in.

Stor del av forskningen riktade in sig mot att effektivisera tillväxten samt minskning av växthusgaser. Till sin hjälp i detta hade man bla vågsystem som vägde allt foder som konsumerades samt även klimatboxar som kunde mäta växthusgaser.

KÖTT VIKTIG DEL I LANTBRUKET
Skottland har 437 000 nötkreatur och det är en minskning med 7% under de senaste 3 åren. Medelbesättnigen ligger på 52 djur, men det är stor variation. 14% av lantbruken har 50% av djuren. Men 30% av djuren finns i besättningar större än 150 djur. Endast 10% av företagen går med vinst i dag att jämföra med 1990 talet då 100% av företagen uppvisade vinst tack vare dåvarande stödsystem. Detta gör att man försöker hitta kompletterande verksamhet tex vind- eller vattenkraft, biogas eller äggproduktion. Lite förvånande gick 85% av djuren inne i djurstall vintertid.

Köttpriset ligger på 3,75£/kg dvs. ca 46 sek/kg. Priset är högre jämfört med Wales och Irland pga. att man jobbat med egna varumärken. I handeln går trenden från konsumenter snabbt mot mindre styckdetaljer. För att lösa detta vill man inte ha djur med en högre slaktvikt än 400 kg. Man ställer krav på en förändrad uppfödningsstrategi men också om avel mot mindre och längre djur som betalas bättre. Krav och motsvarande märkningar minskar kraftig med undantag för mjölk. Konsumenterna tycker att prisnivån blir för hög på dessa produkter. En annan sak som förvånar är att marmorerat kött är svårt att sälja. Antagligen tycker kunden att det är för fett?

Det finns stora likheter med Sverige

  • Hög medelålder bland lantbrukarna mer än 31% är över 65 år. Endast 9% under 40 år.
  • Svårt att komma in i branschen pga. höga fastigstighets och arrende priser
  • Mycket stora skillnader i lönsamhet mellan bästa och sämsta företagen
  • Man maximerar på bidrag i ställer för att fokusera på produktionen
  • Stor skillnad i lönsamheter. 22% av företagen har inget eller negativt resultat, 10% har mer än 50000£ i resultat
  • En medelgård har halverat lönsamheten till 22 000£ på 6 år. Om man tappar stöden efter Brexit blir resultatet -15 000£. Detta skapar givetvis en stor oro bland lantbruken.

WHISKY

Whisky är viktig del i Skottland. Vi fick besöka ett av de äldre destillerierna, Gleenturrent. Det ägs numera av den koncern som tillverkar Famous Grouse, som är en blended whiskey dvs. en blandning av flera sorter.

Man har fabriksförsäljning som förutom whisky även har glas, textiler, böcker etc., men även en restaurang. Ett besök på destilleriet skall vara en helhetsupplevelse.

MJÖLKGÅRD MED EGET VARUMÄRKE

Mackie familj driver en mjölkgård med 350 kor. Man satsar på Holstein som mjölkar ca 10000kg/år i snitt. Gården har robotmjölkning. Det finns inga krav på bete utan korna går inne året runt. Gården tillverkar glass av hela produktionen i eget varumärke ”Mackie´s förutom några dagar runt jul då mjölken säljs till ett lokalt mejeri för ca 2 kr/l.

GÅRDSBUTIK – ETT SÄTT ATT ÖKA LÖNSAMHETEN

Ägaren till farmen och gårdsbutiken hade sedan tidigare sålt lite ägg som komplement till lantbruket. Dålig lönsamhet hos lantbruket gjorde att man valde att satsa på en mindre gårdsbutik. Man började med att utveckla den med tidigare kunder som köpte ägg och har sedan byggt på kundgruppen. Första dagen hade endast 12 kunder.

Gårdsbutiken som var ett komplement har sedan byggts ut i flera steg och omfattar i dag också en restaurang, lekpark för barnen med några visningsdjur samt för årstiden ett stort utrymme enbart för julsaker. Restaurangen började med enkla ”dagens soppa” och har fått växa efter hand. Hela anläggningen ligger centralt i Skottland och har 50 000 invånare i upptagningsområdet.

I dag omsätter gårdsbutiken 4-5 gånger mer än lantbruket som omfattar 400 ha.

DJURMARKNAD

Auktionshuset omsätter 80 000 nöt och 350000 får per år. Den dag vi besökte auktionerades 400 nöt. Djuren kommer från hela Skottland och just denna dag var det djur från öarna Orkeney som kommit med färja. Anläggningen gav ett välskött intryck och alla rutiner var väl inarbetade. Det var verkligen en upplevelse att hör utroparen och försöka följa med i budgivningen. Det var mycket små subtila signaler från uppköparna som signalerade affär. Efter att djuret sålts färgmarkerades det med köparens färger.

Intressant var att bland köparna fanns även mindre lokala charkuterister som var mycket noga med att enbart ropa på djur som fyllde deras kvalitetskriterier. Detta medförde att det var stora prisvariationer på djuren allt efter kvalité och efterfrågan. De större livsmedelskedjorna hade egna uppköpare på plats som ropade in slakt för kedjorna egna slakterier. Anläggningen, som var ett kooperativ, drevs genom kommission på aktionen på 3,75%.

Skottland är ett trevligt land att besöka som turist. Edinburgh med sin fantastiska borg och gamla stadsdelar med stenhus imponerar. Vid borgen som är en imponerande upplevelse fick vi givetvis också se och höra en säckpipa spela (bräka?). Personligen tycker jag att ett par minuter räcker av säckpipa. Just stenhusen är en karaktär för Skottland.

Till alla hus vi såg hade man använt allt från sandsten till granit som byggmaterial. Tidigare bestod uppvärmningen i städerna av koleldning och nedfall under århundraden har resulterat i att alla hus har en gråful tråkig färgsättning, lite som gamla öststaterna.

Det finns många slott och herrgårdar som erbjuder allt från besök i fantastiska parker till mat eller hotellboende. Vi fick möjlighet att bo på Thainstone House Hotell utanför Aberdeen. Här fick man verkligen känna sig speciell vid kvällsbrasan och ett glas av lokal whisky.