Webbaserad utbildning i Grön Arena 2021

Hushållningssällskapet kan nu erbjuda en ny webbaserad 6-dagars utbildning i Grön Arena 2021.

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet.
Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalitet. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

För att kunna bli en godkänd Grön Arena-gård krävs att företaget har genomgått en Grön Arena-utbildning. Nu är utbildningsdagar för nästa år fastställda.

Utbildningsdagar 2021
15 och 16 mars
28 april
15 juni
7 och 8 september

Läs mer om kursen här