Vuxenutbildning inom de gröna näringarna

Hushållningssällskapet Kalmar- Kronoberg-Blekinge har i dagarna skrivit under ett avtal med Arbetsförmedlingen om att driva vuxenutbildning

i hela Småland (och på Öland) inom områdena Lantbruk, Djur och Trädgård. Därmed förstärks Hushållningssällskapet Kalmar- Kronoberg-Blekinges roll som aktör då det gäller att förse de gröna näringarna med kompetent arbetskraft.

Läs hela pressmeddelandet:

Pressmeddelande vuxenutbildning