Virtuella studiebesök ska ge fler ekologiska grönsaksodlare

Projektet Ökad ekologisk trädgårdsodling via webbinarier och virtuella studiebesök är rätt väg till ny kunskap.

Vill du utveckla din grönsaksodling och bli mer professionell, eller är du kanske utan erfarenhet av att odla grönsaker och vill börja odla? Eller? Vill du träffa andra etablerade odlare? Vill du möta rationella producenter som lyckas väl med sin odling och få ett nätverk och diskussionspartners?

Då är projektet Ökad ekologisk trädgårdsodling uppbyggt kring webbinarier och virtuella studiebesök rätt väg till ny kunskap.

Projektet skapar nya möjligheter genom att ordna möten mellan erfarna odlare och de som är på väg in i branschen. Målsättningen är att utveckla den ekologiska trädgårdsodlingen i Sverige och projektet är ett samarbete mellan flera Hushållningssällskap runt om i landet där Hushållningssällskapet Västra är projektledare.

Är man utan erfarenhet av att odla grönsaker och ska börja odla behöver man träffa andra etablerade odlare. Man vill se rationella producenter som lyckas väl med sin odling samt få ett nätverk och diskussionspartner.

Det nationella projektet som har namnet ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling” har som mål att få fler duktiga grönsaksodlare i Sverige. Det kommer att bli en och är en virtuell studieresa till småskaliga och storskaliga ekologiska grönsaksodlare runt om i landet. Genom projektet erbjuds också deltagarna möjlighet att få tex en av studiebesöksvärdarna som mentor.

Vem som helst kan följa med på studieresan hemifrån, genom att ta del av filmade besök hos åtta duktiga grönsaksodlare via webben. Studieresan kommer att sändas som åtta webbinarier under hösten 2021 och våren 2022.

Varje webbinarium innehåller ett flertal kortare filmer som beskriver företagets olika delar gällande allt från odling och försäljning. Odlaren på företaget kommer att vara med live under webbinariet och medverkar vid diskussion och frågestund. Deltagarna erbjuds sedan studiebesöksvärdarna samt några fler odlare, som mentor för att starta upp eller utveckla den egna odlingen.

Rådgivare från de deltagande Hushållningssällskapen kommer också att finnas till hands. Alla studiebesök samt formulär för ansökan om mentor kommer att läggas upp på en webbkursportal tillsammans med annat material.

Marie Hanson

– Vår förhoppning är att den ekologiska trädgårdsodlingen kommer att lyftas till en högre nivå i hela Sverige, säger Marie Hanson, Hushållningssällskapet Västra.

I projektet som finansieras inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin samverkar Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, HS Konsult och HIR Skåne.