Vinnaren korad i Hushållningssällskapets Agtech Challenge-tävling

Efter en årslång process är vinnaren i Hushållningssällskapets Agtech Challenge utsedd. Ett bidrag som lyckades bäst med att motsvara kriterierna värdeskapande, användarnytta, hållbarhet, skalbarhet och innovativ höjd. Vinnare är Ekobot.

Förstapristagaren 2021 är Ekobot fältrobot.

Juryns motivering: ”Tävlingsbidraget kan skapa höga värden, har en innovativ höjd och utvecklingspotential. Genom att kombinera robotteknik och AI möjliggör bidraget odling för den medvetna konsumenten och är en värdig vinnare i Agtech Challenge.”

Konceptbeskrivning: Ekobots fältrobot har potential att minska energianvändningen

och användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Fram till idag har roboten testats i laboratoriemiljö och i begränsad utsträckning i fält. Projektet har som syfte att tillsammans med Almhaga Gård och Stockholmsgården utvärdera användbarheten av roboten i kommersiell odling av grönsaker, dess potential att sänka energianvändningen och minskad användning av bekämpningsmedel.

Hushållningssällskapets Agtech Challenge är, sett till prispengar och deltagarantal, en av de största tävlingarna i Sverige inom jordbruksteknik. I teamen ingår företag, lantbrukare, studenter, forskare och en coach från Hushållningssällskapet och tävlingen fungerar genom sitt upplägg som en acceleratorprocess och ger en extra stimulans för idéutveckling.

– Tävlingen har initierats för att möta de utmaningar som jordbruket står inför vad gäller klimat, hållbarhet och livsmedelsförsörjning, säger Nicklas Bengtsson utvecklingsledare, Hushållningssällskapet. Agtech, agriculture technology, är ett område i en enorm expansion som går mot en blomstrande framtid. Det märks bland annat i ett ökat intresse i den finansiella världen. Livsmedelsproducenter har en säker kundkrets, alla behöver äta.

– Alla tävlingsbidragen är väldigt bra, juryn måste haft ett svårt arbete, säger ­Tomas Täuber, på Västeråsbaserade Ekobot. Vårt utvecklingsarbete har pågått i fyra år, senaste året har vi testat tekniken hos lantbrukare och fått otroligt bra gensvar. Nu letar vi efter legotillverkare, vi tycker att vi är nära marknaden, men förstår att det är en bit kvar.

– Agtech Challenge har varit ett värdefullt verktyg i vår marknadsföring och ett viktigt verktyg i medierna. Att vi hade en egen coach har varit en värdefull tillgång i tävlingsprocessen.

Kontakter:

Självkörande fältrobot, Ekobot

Erik Jonuks, 070–3850890

erik.jonuks@ekobot.se

Tomas Täuber 070-8418669

tomas.tauber@ekobot.se

Pressansvarig: Lisbeth Rauden, mobil 073-064 91 69, lisbeth.rauden@hushallningssallskapet.se

Utvecklingsledare: Nicklas Bengtsson, mobil 070-964 30 08, nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Projektledare: Ulla Frisk, mobil: 070-288 80 96, ulla.frisk@hushallningssallskapet.se

För högupplösta bilder från finalen, kontakta: Anne Helgesson, mobil 070-713 13 38, anne.helgesson@hushallningssallskapet.se

På bilden ovan Tomas Täuber, representant för det vinnande bidraget. Foto: Lisbeth Rauden

Maria Källming, Vreta Kluster, Maria Norrfalk, Hushållningssällskapens Förbund och Johan Hedestad, Hushållningssällskapet Östergötland hälsade välkomna till finalen. Foto: Magnus Eriksson

Ulla Frisk, tävlingens projektledare, sammanfattade resan från start fram till final. Foto: Magnus Eriksson