Dialogmöte: Vildsvin - utmaningar och möjligheter

Välkommen till ett dialogmöte om utmaningar och möjligheter kring vildsvin. Hur kan markägare, jägare, lantbrukare, vilthanteringsanläggningar och organisationer tillsammans skapa förutsättningar för att mer vildsvinskött landar på de halländska tallrikarna?

Under träffen diskuterar vi de möjligheter och utmaningar som finns idag kring förvaltning av vildsvin utifrån våra olika roller och erfarenheter. Målet är att denna träff ska utmynna i konkreta samarbeten framöver.

Datum: 24 maj
Tid: 18.00-21.00
Plats: Lilla Böslid, Eldsberga

Program

 • Inledning – Nuläge med och av parterna
  Anders Richardsson – LRF, Magnus Stolpe – Jägareförbundet, Magnus Möller – Vildsvinshjälpen, Gert Olsson – Länsstyrelsen Hallands län, Louise Zetterholm – Hushållningssällskapet Halland
 • Vildsvinsförvaltningsplanen i Halland
  Gert Olsson, Länsstyrelsen Hallands län
 • Åtgärder i odling – förenklar för jägaren och minskar skador
 • Vildsvinshjälpen
  Magnus Möller 
 • Inspiration från andra lyckade projekt
 • Fika och diskussion för åtgärdsplan
 • Sammanfattning och rollfördelning

 

Dialogmötet arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län, LRF Halland, Jägareförbundet Halland och Hushållningssällskapet Halland.

 

Anmälan - Dialogmöte om vildsvin Halland

 • Du kan ange flera alternativ.
 • Du kan ange flera alternativ.
 • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka uppdateringar och information om träffen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta Hushållningssällskapet Halland på 035-465 00.