Dialogmöte: Vildsvin - utmaningar och möjligheter

Välkommen till nästa dialogmöte om utmaningar och möjligheter kring vildsvin. Hur kan markägare, jägare, lantbrukare, vilthanteringsanläggningar och organisationer tillsammans skapa förutsättningar för att mer vildsvinskött landar på de halländska tallrikarna?

Under träffen diskuterar vi de möjligheter och utmaningar som finns idag kring förvaltning av vildsvin utifrån våra olika roller och erfarenheter. Målet med denna träff är att följa upp de beslut som fattades på förra mötet och öka kunskapen om förebyggande åtgärder mot viltskador med hjälp av drönarteknik.

Datum: 21 september
Tid: 18.00-21.00
Plats: Lilla Böslid, Eldsberga

Program

  • Dialog mellan markägare och arrendatorer. Vi delar med oss om förslag på hur dialoger kan ske och formaliseras
  • Definition av vad en viltskada är.
  • Vildsvinspremie i syfte att öka inflödet av kött till VHA.
  • Öka kunskapen och medvetenheten kring Jaktarrendeavtal.
  • Ta del av skrivelse gällande kommunal mark och skyddsjakt. Identifierade problemområden.
  • Flox robotics presenterar sin drönarlösning kopplat till att förebygga viltskador från vildsvin. Dialog om fördelar och utmaningar. Via länken kan du se ett klipp hur Flox robotics fungerar.

 

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 september via formuläret nedan.
Dialogmötet arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län, LRF Halland, Jägareförbundet Halland och Hushållningssällskapet Halland.

 


 

 

Anmälan - Dialogmöte om vildsvin Halland

  • Du kan ange flera alternativ.
  • Du kan ange flera alternativ.
  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka uppdateringar och information om träffen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta Hushållningssällskapet Halland på 035-465 00.

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta Håkan Cajander vid Hushållningssällskapet Halland
E-post: hakan.cajander@hushallningssallskapet.se Telefon: 035-465 15