Vilse i byråkratin? Vi hjälper dig!

Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige kan nu erbjuda dig, som är lantbruksföretagare i Halland, två olika koncept som hjälper dig i den byråkratiska världen. Vi har koll åt dig!

Regelpaket – Grund

För företag utan personal och som ej är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Riktar sig i första hand till lantbruk med växtodling och djurproduktion.

Regelpaket – Plus

För företag med personal, eller som är anmälnings- och tillståndspliktiga.

Läs mer om tjänsten som Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige erbjuder!