Vill ni också se hela Sverige att blomma?

En blomsterremsa ute i lantbrukslandskapet kan göra stor skillnad för våra pollinerande insekter och den biologiska mångfalden. Nu kraftsamlar Hushållningssällskapet för att ge fler lantbrukare möjlighet att delta i olika blomsterprojekt.

Sommaren 2021 kommer ett flertal Hushållningssällskap i landet driva blomsterprojekt för att få fler lantbrukare att odla blomsterremsor. För att förverkliga blomsterprojektet, som går under namnet Hela Sverige blommar, söker man nu samarbetspartners som vill delta i mångfaldssatsningen.

Petter Haldén är naturvårdsrådgivare på Hushållningssällskapet och har länge arbetat med frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

– Det här ett sätt att skapa en stor blomresurs till en rimlig kostnad och med en begränsad arbetsinsats säger Petter. Många av de insekter som lantbrukarna behöver gynnas av de här blomsterremsorna, dessutom blir det väldigt vackert! säger Petter Haldén.

I Skåne driver man projektet sedan två år tillbaka. Där har intresset från både lantbrukare och sponsorer varit stort. Förhoppningen är nu att kunna sprida projektet runt om i landet.

– Alla som deltar känner en stolthet. Företagen vi samarbetar med är nöjda över att kunna bidra och få synas i ett gott sammanhang och lantbrukarna är stolta över att vi synliggör deras miljöarbete, säger Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare och projektledare för Hela Skåne Blommar.

Nu söker Hushållningssällskapet samarbetspartners runt om i landet. Som samarbetspartner i projektet bidrar man till den biologiska mångfalden i sitt närområde. De sponsrande företagen står för frökostnader, lantbrukaren står för marken och Hushållningssällskapet organiserar och driver projektet. De enskilda insatserna är små men den gemensamma effekten blir desto större.

Vill du bli samarbetspartner?

Kontakta en projektledare i ditt närområde:

Mattias Hammarstedt, HIR Skåne, projektledare Skåne och nationellt: mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se 010-476 22 78

Diana Lundberger, HS Konsult Uppsala/Stockholm diana.lundberger@hush.se 072-819 83 39

Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland  louice.lejon@hushallningssallskapet.se 0723-85 12 56

Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Västra (Västergötland, Dalsland och Bohuslän)  hanna.johansson@hushallningssallskapet.se 0521-72 55 28

Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Västra (Värmland) daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se 070-829 19 94

Emma Persson, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge 

enna.persson@hushallningssallskapet.se 0706-02 54 20

Carolina Nilsson, Hushållningssällskapet Halland carolina.nilsson@hushallningssallskapet.se 070-726 23 48

Richard Eriksson, HS Konsult Södermanland/Västmanland richard.eriksson@hush.se 072-402 12 35

Henrik Nätterlund, HS Konsult Örebro henrik.natterlund@hush.se 0702-381 10 82

Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se 070-101 56 50

Anna Dencker, Hushållningssällskapet Jämtland anna.dencker@hushallningssallskapet.se  070-284 48 38