Få bättre resultat med hjälp av Lean

Det har visat sig att det går att tillämpa lean med framgång inom lantbruket, i och med lean förbättras kommunikation, struktur och ledarskap, en mer engagerad personal och ökad lönsamhet.

Lean är en företagsfilosofi med ursprung hos Toyota i Japan. Filosofin har visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att utveckla företag och har därför spridit sig till flera olika länder, men också till fler branscher utöver bilbranschen där den startade. Idag arbetar man med lean inom  industri, sjukvård och lantbruk.

Vad är Lean Lantbruk?
Lean är en beprövad metod och det har visat sig att arbetssättet ger goda resultat även inom lantbruk och trädgård. Bland effekterna ses till exempel bättre lönsamhet, tydligare kommunikation och ett större engagemang bland de anställda. I Sverige har vi valt att arbeta med ett utbildningskoncept och sedan år 2010 finns Lean Lantbruk, en plattform för organiserad utbildning inom lean. Ett tiotal organisationer står bakom projektet, som tillhandahåller och driver en lean-utbildning på 18 månader till företag inom lantbruk och trädgård.

Från och med hösten 2016 finns utbildningen i två former: Lean Lantbruk mindre företag som riktar sig till enmansföretag och företag med upp till tre sysselsatta och Lean Lantbruk större företag som vänder sig till företag med fyra sysselsatta eller fler. De båda utbildningarna har samma tidsram på 18 månader och innehåll med material och övningar, skillnaden mellan dem ligger i upplägget. De större företagen får en leancoach som följer dem individuellt, medan de mindre företagen träffar en coach i erfa-grupper tillsammans med andra företagare.

– Grundtanken i lean är att ständigt förbättra arbetssätten och genom att hela tiden jobba med förbättringar bygger man ett företag som har långsiktig konkurrenskraft och skapar utrymme för tillväxt berättar Elenore Wallin, Leancoach på Hushållningssällskapet.

Leanföretag berättar hur Lean påverkat dem.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta Lean-coach Elenore Wallin, e-post: elenore.wallin@hushallningssallskapet.se tel: 0703-73 36 22
eller läs mer på  www.leanlantbruk.se