Viktigt vattenarbete för god status i sjön

I veckan genomfördes en vattenträff vid Nimmern, en sjö i Kinda kommun. Nimmern är sedan lång tid en övergödd sjö, belägen i Stångåns vattensystem.

Här har vattenägarna genom Nimmerns FVOF, inlett olika åtgärder för att uppnå god status i sjön.

Under en förmiddag diskuterades åtgärder och fiskerikonsulenten Carl-Johan, som under flera år varit involverad i projektet, föredrog Nimmerns status och hur man kan arbeta vidare. Efter en välsmakande lunch åkte sällskapet på 15 personer ut i fält och tittade på bra lägen för fosfordammar och andra möjliga åtgärder. Samlingen fick se lekande gädda i ett dike. Länsstyrelsen var med på träffen och pratade om vilka medel som finns att söka för dammar m.m.

Restaurering av sjöar är ett ganska nytt område i Sverige, ny kunskap kommer hela tiden. Nimmern är ett mycket bra exempel på att det går att göra saker när man har en gemensam målsättning, avslutar Carl-Johan Månsson.

Har du funderingar på restaurering av sjöar. Kontakta då Carl-Johan som varit involverad i sjöprojekt såsom bland annat Ryssbysjön, Finjasjön, Kallsjön, Åsunden, Helgasjön, Hulingen och Svenstorpssjön.