Forskning och utveckling pågår!

Viktigt möte på Förbundskansliet! Hushållningssällskapet FoU grupp, med Anita Gunnarsson i spetsen, och med forskare från hela landet träffades idag i Stockholm. Gruppen var för dagen förstärkt av Ola Hallin och Anders Ericsson från Hushållningssällskapens fältförsök samt Hanna Johansson ämnesansvarig för Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare.

Bra diskussioner om bland annat hur Hushållningssällskapets forskare och deras projekt ska synas mer externt och hur vi ska kunna samverka ännu bättre internt.

Hushållningssällskapens forskare arbetar med tillämpade forskningsprojekt inom olika områden. Finansiering sker från SLF, Formas och flera andra forskningsfinansiärer. Forskningen bedrivs i nära samverkan med rådgivare och ofta ingår olika fältförsök i forskningsprojekten.

För mer information kontakta Anita Gunnarsson, ämnesansvarig för FoU-gruppen, eller förbundsdirektör Jesper Broberg.