Viktigt att tänka på för torkstöd 2018

Krisstödet 2018 räknas som ett stöd av mindre betydelse (eller de minimis) vilket är en form av statsstöd. Det är EU som bestämmer hur statsstöd får utdelas.

De lantbrukare som är berättigade till torkstöd (alltså har tillräckligt många djurenheter) har fått hem ett brev om att de kan söka stöd. När man söker stödet måste man också ange vilka andra stöd av mindre betydelse som man har fått. Det är väldigt viktigt att man inte bara tänker att stöd är pengar som kommer ”in” till företaget utan också att stöd kan vara att kostnaden ”ut” har minskats med hjälp av stöd. T.ex. vissa veterinärbesök är subventionerade, då lär det stå på fakturan hur mycket reducerad kostnad det har blivit. Denna reducerade kostnad är ett stöd av mindre betydelse. Jordbruksverket har koll på just veterinärbesöksstöd (åtminstone fram till den 25 september 2018). Däremot, om man är ett enmansföretag och får en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för att anställa sin första medarbetare, är denna reducerade utgift ett stöd av mindre betydelse som man måste ange i ansökan. Om man har ett vindkraftverk med en skattereducering om 0,3 procentenheter på fastighetsskatten, är detta ett stöd av mindre betydelse. Detta är bara ett par exempel på alla stöd av mindre betydelse som finns.

Om ditt torkstöd börjar närma sig 150 000 kr måste du vara noggrann med att titta så att du inte fått något annat stöd. Visar det sig att du har fått över 150 000 kr totalt under en treårsperiod, så kommer du att få betala tillbaka hela torkstödet.

Läs igenom Jordbruksverkets hemsida för mer detaljerad information: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/stodochersattningar/krisstodtorka2018/stodavmindrebetydelse.4.257cec57165d18882da10603.html

Om du inte vet exakt vilka andra stöd av mindre betydelse som finns, så har Tillväxtverket tagit fram en väldigt bra sammanställning som går igenom detta. Vi rekommenderar att ni läser igenom detta dokument noggrant om ni tänker söka torkstöd och om ni närmar er taket för stöd!

Tillväxtverkets förteckning över statliga stödordningar (pdf)

Vi kan inte garantera att alla ”stöd av mindre betydelse” som existerar är redovisade i Tillväxtverkets rapport.
Men, det är helt klart ett bra hjälpmedel och sammanställer en stor del av stöden i alla fall.