Viktigt att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare

Lantmännen och Hushållningssällskapen i Sverige ordnar för andra gången det populära mentorsprogrammet där studenter på SLU har möjlighet att ta del av de båda organisationernas verksamheter.

Programmet ger studenter på Ultuna och Alnarp möjlighet att via en mentor utvecklas och förberedas inför arbetslivet. Samtidigt som det ger en möjlighet för mentorn att bidra med sin kunskap och utvecklas samtidigt.

Hushållningssällskapet Östergötland ville ge de studenter som sökt detta program möjlighet att ta del av den lokala verksamheten och lära sig mer om vad Hushållningssällskapet arbetar med. Därför bjöds samtliga sökande till mentorsprogrammet in som kommer från Östergötland till en eftermiddag på Vreta Kluster och Klostergården. Från Östergötland hade fyra studenter sökt mentorsprogrammet och två av dessa kom på besök.

Elin Karlsson och Veronica Junger som båda läser till Husdjursagronomer på Ultuna fick en genomgång av Hushållningssällskapens ursprung och uppgift, hur verksamheten bedrivs och vilka tjänster som levereras till kunder och medlemmar.

– Detta ger oss en möjlighet att marknadsföra oss som arbetsgivare säger Christoffer Anderson, vd på Hushållningssällskapet Östergötland. Det börjar bli ont om ungdomar som är intresserade av de Gröna Näringarna och som arbetsgivare måste man därför vara alert. Risken är snart att inte arbetsgivaren väljer medarbetare utan tvärt om. Då gäller det att vara vaken och inte bara marknadsföra sina tjänster.

Mer information om Mentorsprogramet finns att finna på https://hushallningssallskapet.se/nu-oppnar-ansokan-tillvaxt-mentorprogram-for-blivande-agronomer-och-lantmastare/

För mer kontakt om Mentorsprogrammet kontakta Hanna Österberg på 0708- 32 20 04 eller hanna.osterberg@hushallningssallskapet.se