Viktigt åtgärdsarbete i vattendrag för att hjälpa fiskar att vandra

Under sommaren har Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge drivit ett projekt där man anlagt en fiskväg runt en damm i Hagbyån, söder om kalmar. Att anlägga fiskvägar är en de viktigaste vattenåtgärderna för att uppnå god status i vattendragen.

Fiskvägen består av ett omlöp som håller en lutning av två procent som ska hjälpa bland annat öring, mört, id och ål att vandra upp- och nedströms. Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent vid Hushållningssällskapet har varit med och tagit fram den nya fiskvägen.

– Känns positivt att Hagbyån, denna fina resurs, nu utvecklas till förmån för vattenägare, fiskare och alla de arter som lever där säger Carl-Johan Månsson.

 

Fiskvägen i Hagbyån med vatten. Foto: Carl-Johan Månsson

Fiskvägen i Hagbyån med vatten. Foto: Carl-Johan Månsson

Projektet har genomförts av i samarbete med dammägare och gräventreprenör och finansieras via Länsstyrelsen i Kalmar län.

Den nya fiskvägen har varit en av länets mest prioriterade miljöåtgärder. Under året har även ett nytt fiskevårdsområde bildats i Hagbyån och den nya fiskvägen ingår i området. Ytterligare miljöåtgärder som är inplanerade är bland annat fiskevårdsplan, som är under framtagning samt elfisken för att utvärdera omlöpet.

Kontakt:

Carl-Johan Månsson
Telefon: 0768-79 15 31
E-post: carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se