Viktig seger för mjölkbonden och HIR-rådgivarna

Klagande grannar satte stopp för mjölkproducenten Roland Perssons planer på att utöka verksamheten. En två års lång kamp har nu fått sitt slut i Mark- och miljööverdomstolen. En vägledande dom som förhoppningsvis kommer hjälpa andra.

Det är länge sedan Roland och Eva Persson började fundera på att utöka verksamheten. Sommaren 2017 skickade de in sin ansökan till miljöprövningsdelegationen och fick ett godkännande. Kort därefter överklagade grannarna beslutet, bland annat med anledning av eventuell lukten.

Fallet togs upp i Mark- och miljödomstolen i Växjö och där blev det tvärstopp.

Mark- och miljödomstolen menade att verksamheten inte uppfyllde flera vilkor, bland annat ett om lagringskapacitet av gödsel. Mark- och Miljööverdomstolen menar däremot att det gör det inte och skriver att domstolen borde ha låtit bolaget yttra sig innan de avgjorde ärendet.

– En angelägen dom, inte minst om vikten av förtroende mellan myndigheter och verksamhetsutövare, menar bolagets ombud Lisa Kylenfelt, LRF Konsult och tillägger:

– Ett telefonsamtal eller brev från domstolen hade klarlagt att bolaget mer än väl uppfyllde lagkravet.

Roland och Eva som driver Komstagården står inför ett generationsskifte och sonen vill ta över. Att bygga ut är helt avgörande för verksamhetens framtid.

– Det är inte meningen att man som enskild företagare ska behöva kämpa så här mycket. Om utgången blivit en annan hade jag nog tvingats lägga ner verksamheten. Jag hoppas att min son aldrig behöver uppleva något liknande.

Under hela processen har HIR Skåne som är en del av Hushållningssällskapet och LRF samarbetat för att stötta familjen Persson.

– Jag hade aldrig orkar driva detta själv. Jag är så tacksam för allt stöd och för det arbete som mina rådgivare gjort.

Den svenska livsmedelsstrategin har som mål att öka animalieproduktionen i Sverige och svårigheter med att beviljas miljötillstånd är en av de saker som är mest hämmande. Därför är denna typ av processer förödande för investeringsviljan hos lantbrukare. God myndighetsövning, där myndigheter hjälper och vägleder företagare istället för att leta fel, står högt på svenska lantbrukares önskelista.