Vi uppdaterar inför markkarteringen i höst

Vi laddar för markkarteringssäsongen i Östergötland. Nästa vecka drar vi igång!

Nu uppdaterar vi våra GPS-enheter med ny programvara. Allt för att vara redo när vi kommande vecka drar igång höstens markkarteringssäsong i Hushållningssällskapet Östergötland.
Har du frågor kring markkartering eller vill beställa provtagning till hösten? Välkommen att höra av dig till Magnus Westöö 0708-290792.