Vi ska inte ana, vi ska ta reda på.

Ann-Charlotte Wallenhammar, forskare på Hushållningssällskapet i Jordbruksaktuellt om rotklumpsjuka och vikten av jordprovtagning.

Läs hela artikeln i Jordbruksaktuellt, på sidan 12, på sidan 46 kan du också läsa en intervju med Sören Eriksson Våtmarksstipendiat.

Till sidan