Vi har biotopkarterat tre nya vattendrag 2017!

Under 2017 har fiskerikonsulenten och vattenrådgivaren i Kalmar karterat hela tre stycken viktiga vattendrag, ett i Kalmar kommun och två i Oskarshamns kommun. Vattendragen är Surrebäcken, Applerumeån och Laxemareån.

Med kartläggning av vattendragen har ny kunskap kommit fram. Nu hoppas fiskerikonsulenten att underlaget kommer att användas i det viktiga åtgärdsarbetet. I rapporterna som kan läsas finns massor av spännande uppgifter såsom öringbiotoper, värdefull natur och var man skulle kunna placera fosfordammar. Detta är bara ett par exempel på vad man kan läsa om i rapporterna. Biotopkarteringar är en av de viktigaste underlagen för att starta upp olika åtgärder, avslutar Carl-Johan, innan han återgår till att sammanfatta fler rapporter för året.

Rapporterna hittar du här.