Vi funktionstestar din spruta

Från och med i år är funktionstest av lantbrukssprutor ett krav. Ett godkänt spruttest är din försäkran på att du får ut rätt dos på fältet, vilket i sin tur är en förutsättningen för att gå ned i dos och vätskemängd. På så vi kan du uppnå en mer lönsam bekämpning.

Från och med 26 november 2016 ska alla lantbrukssprutor vara funktionstestade för att få användas. En testad och godkänd spruta sprider jämnt och har rätt flöde vid givet tryck. Det är enklast att testa sprutan under säsong, när det är framme och kopplad. Protokollet ska skickas in till Jordbruksverket.

Vi kommer ut till dig och utför funktionstestet!

Boka tid med Christian Hidén, Mobil: 070-381 88 55, E-post: 

 

Christian beskuren