Vem vinner finalen på torsdag?

Snart torsdag och stor final i Hushållningssällskapets Agtech Challenge. Här presenterar vi vallscanner som är att de tävlande bidragen.

Vallscanner är ett hjälpmedel för att upp­nå ännu bättre vallmanagement. Med hjälp av en
drönare samlas bilder från vallen in som sedan analyseras. Vallscannersystemet ger bättre kännedom om enskilda fälts förutsättningar och är en ny och tidseffektiv metod att använda i en hektisk period av odlingssäsongen.

Den ger underlag för bedömning av övervintringen, och därmed vilka vallar som först bör förnyas eller hjälpsås, samt information för bättre nyttjande av insatsmedel.

På bilden ovan projektets David Parsons, Kristina Sigfridsson, Jan Nilsson och Julien Morel.
(Foto: onlinemassan.com).