Vem tar ansvar för livsmedelsförsörjningen?

Det skriver Sven Lindgren, förbundsordförande i  Hushållningssällskapens förbund, i en debattartikel publicerad i Skarborgs Allehanda (13/10).

Sven Lindgren, förbundsordförande i både Hushållningssällskapens förbund och i Civilförsvarsförbundet gör ett debattinlägg om vem som bär ansvar för Sveriges livsmedelsförsörjning.

Utdrag ur debattartikeln publicerad i Skaraborgs Allehanda (13/10)

”Olika myndigheter har olika ansvar och mycket kan klaras genom samverkan. Men utan beredskapslager med livsmedel, insatsvaror till jordbruket eller drivmedel står man ju utan nödvändiga verktyg. Och faktum kvarstår: vid en försörjningskris måste den enskilde klara sig själv. Därför är det viktigt att ta egenansvar – i det egna hushållet. Som konsumenter kan vi dessutom bidra till stärkt svensk försörjningsgrad genom att köpa svenskt.”

Läs hela artikeln här