Vem bygger Sveriges smartaste stall?

Tävlingen kan börja!

HS Konsult deltar i Jordbruksverkets tävling med två bidrag, ett för mjölkkor och ett för slaktnöt. Andra Hushållningssällskap i Sverige deltar också, totalt deltar Hushållningssällskapet i 4 av 6 grenar. Spännande!

Jordbruksverket har, via landsbygdsprogrammet, upphandlat 9 utvecklingsgrupperingar som ska presentera innovativa lösningar för rationell drift i kostnadseffektiva stallar. Lösningarna som utgår från givna och tuffa ekonomiska ramar utan att ge avkall på arbetsmiljö eller djurskydd. Utvecklingsarbetet som sker i form av en tävling kommer löpande att granskas av en jury.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida >>

EU-logga_Investerar i landsbygdsområden