Veckans tjälmätning vid Klostergården

Ny vecka och ny redovisning av tjälmätningar på Klostergården
Veckans tjälmätningar på Klostergården är följande:
På plats 1 så är tjälen 14 cm och snödjup 2 cm.
På plats 2 är tjälen 12 cm och snödjup 3 cm.
Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och Metylenblått, slangen sitter i ett rör i marken
Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.