Årets första snö- och tjäldjupsmätning

Snö- och tjäldjupsmätningar på Klostergården vid Vreta Kloster hos Hushållningssällskapet Östergötland rullar på och nu är 2022 års första mätningar tillgänglig.

Vi inleder året med barmark och ingen tjäle vid mätpunkterna (bilden är från en tidigare mätning).

Datum Plats 1 tjäle (cm) Plats 1 snö (cm) Plats 2 tjäle (cm) Plats 2 snö (cm)
6 december 28 1 28 1
13 december 32 2 32 2
22 december 0 0 0 0
27 december 23 3 23 3
20 januari 0 0 0 0
Plats 1 är på framsidan av Klostergården på ett fält som är plöjt.

Plats 2 är på baksidan av Klostergården på ett fält som är höstsått med spelvete.

Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och Metylenblått, slangen sitter i ett rör i marken. Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.
Mätningarna kommer genomföras veckovis och redovisas här på hemsidan.