Snö- och tjäldjupsmätning – allt är vitt!

Nu slog snön till igen och draperade Klostergården än en gång i snö, där mätningarna fortgår av snö-och tjäldjup.

Tjälen lyser med sin frånvaro under jorden, men snön har lagt sig över fälten. Snödjupet varierar starkt då vinden skapat drivor, mellan barmark till 50 cm.

Datum Plats 1 tjäle (cm) Plats 1 snö (cm) Plats 2 tjäle (cm) Plats 2 snö (cm)
6 december 28 1 28 1
13 december 32 2 32 2
22 december 0 0 0 0
27 december 23 3 23 3
3 januari 0 0 0 0
10 januari 22 10 22 10
17 januari 3 0 3 0
25 januari 10 0 10 0
7 februari 5 0 5 0
14 februari 0 0 0 0
22 februari 0 9 0 19
Plats 1 är på framsidan av Klostergården på ett fält som är plöjt.

Plats 2 är på baksidan av Klostergården på ett fält som är höstsått med spelvete.

Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och Metylenblått, slangen sitter i ett rör i marken. Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.
Mätningarna kommer genomföras veckovis och redovisas här på hemsidan.